About Us Coffee Shop Web shop Book Venue Wholesale Stories Contact

Terms Of Service

Korištenjem Internet stranice 365 Coffee d.o.o. smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju. Internet stranicama 365 Coffee d.o.o. smatraju se i sve pridružene stranice i servisi koji pripadaju domeni karibukaaawa.com.

365 Coffee d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja Internet stranice bez obaveze prethodne najave te nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

365 Coffee d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana uz korištenje stranice od strane korisnika bilo uporabom ili zlouporabom sadržaja, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja stranice. Odricanjem od navedene odgovornosti 365 Coffee d.o.o. nije cilj smanjiti odgovornost za svoje postupanje u skladu sa zakonskim propisima.

Iako 365 Coffee d.o.o. nastoji smanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja Internet stranice, ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice.

365 Coffee d.o.o. ne odgovara za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na koje upućuje poveznicama.

Autorska prava
Sadržaj na našoj web stranici zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja moguće je samo uz prethodnu dozvolu 365 Coffee d.o.o.